Chào các bạn, đã bảo trì hoàn tất sửa lỗi thư viên Tướng, các bạn có thể vào tham gia ngay từ bây giờ. Nếu bạn nào thấy còn lỗi xin xóa cache dùm mình, thân chào