[Event] Chuỗi sự kiên mừng ngày nhà giáo VN (17/11 - 24/11)

2017-11-17 00:02:02

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN: QUÀ ONLINE

 

Thời gian: Từ 00h ngày 18/11 đến 23h59p ngày 24/11.

Phạm vi: Tất cả máy chủ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ huy online vào các mốc giờ cố định sẽ được tặng 1,000,000 Bạc + 1.000.000 Quân Công + 10 Gia Cố Đạo Cụ + 1 Kỹ Sư Cải Tạo 

  • 02h
  • 6h
  • 10h
  • 14h
  • 18h
  • 22h

Lưu ý: 

1. Online trước mốc thời gian để tránh không nhận được phần thưởng. Thời gian có thể chênh lệch 3p-5p tại máy chủ đang chơi

2. Treo màn hình ở giao diện màn hình chính để chắc chắn nhận thấy thư event

-----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN: TIÊU VÀNG NHẬN VẬT TƯ

Thời gian: Từ 0h ngày 17/11 - 23h59p ngày 24/11

Phạm vi: Tất cả máy chủ. Phần thưởng trao vào 23h59p mỗi ngày

Điều kiện nhận thưởng:

1. Mỗi ngày tiêu VÀNG GỐC sẽ nhận được phần thưởng. PHẦN THƯỞNG KHÔNG CỘNG DỒN

2. 0h mỗi ngày RESET TIÊU VÀNG

3. Vàng giới hạn không được tính trong sự kiện

TIÊU VÀNG mỗi ngày Phần thưởng
500 vàng 1.000.000 Bạc + 1.000.000 Quân Công + Thẻ Giảm Giá Lính 10%
1000 vàng 10.000.000 Bạc + 10.000.000 Quân Công + 250 vàng giới hạn + Thẻ Giảm Giá Lính 20%
2000 vàng 50.000.000 Bạc + 50.000.000 Quân Công + 500 vàng giới hạn + Thẻ Giảm Giá Lính 30% + 1 Kêu Gọi Tập Kết (100%)
5000 vàng Túi Tướng S + Thẻ Giảm Giá Lính 50%

-----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN: túi quà nhà giáo việt nam

Thời gian: Từ 0h ngày 17/11 đến 23h59p ngày 24/11

Phạm vi: Tất cả máy chủ.

Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi các chỉ huy vào mục Khuyến Mãi, mua Túi Hoa hoặc Gói Quà sẽ được tặng số vàng tương ứng

1. Khi mua gói này tất cả vàng sẽ được Gửi vào thư các chỉ huy có thể nhận tại hòm thư của mình.

2. Không giới hạn số lần mua

3. VÀNG gửi qua thư sẽ không áp dụng cho "Tích Lũy Nạp trong game" - Điểm hội viên sẽ không tăng.

4. GÓI VÀNG NÀY KHÔNG TÍNH VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG NẠP TRONG GAME

 

Chúc các Chỉ Huy chơi game vui vẻ!!!

-----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 4: Quân đoàn chiến

Thời gian: Diễn ra duy nhất vào ngày 19/11

Phạm vi: Tất cả máy chủ.

Nội dung: 

1/ Trong thời gian diễn ra sự kiện, quân đoàn các chỉ huy giữ được ROMA sẽ được tặng 10 code "500 vàng giới hạn"

2/ Trong thời gian diễn ra sự kiện, quân đoàn các chỉ huy giữ được PARIS sẽ được tặng 5 code "500 vàng giới hạn" 

3/ BQT dựa vào kết quả giữ thành để gửi code cho Chủ Quân Đoàn. Chủ quân đoàn sẽ có nhiệm vụ phát lại cho các thành viên có cống hiến

Mọi thắc mắc về số vàng đã tiêu trong thời gian sự kiện hãy liên hệ với Admin Fanpage: https://www.facebook.com/TheGioiDaiChien/

-----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 4: THĂNG CẤP VIP4 NHẬN gói tướng S

Thời gian: Từ 0h ngày 17/11 đến 23h59p ngày 24/11

Phạm vi: Tất cả máy chủ.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ huy mua thẻ Vip4 sẽ nhận được phần thưởng theo cấp Bộ Tư Lệnh

CHÚC CÁC CHỈ HUY CHƠI GAME VUI VẺ!!!