[Khuyến mãi] Nhận 30% giá trị Vàng (01/7-04/7)

2017-07-01 10:27:25

Thế Giới Đại Chiến xin dành tặng cho các Chỉ huy gói khuyến mãi 30% nhân dịp ngày sinh nhật game

PHẠM VI

Áp dụng toàn bộ các tài khoản trong GW

THỜI GIAN

Từ 0:00 ngày 01/07 đến 23:59 Ngày 04/07

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi các chỉ huy chuyển Pow vào game sẽ được tặng thêm 30% số vàng được chuyển.

- Vàng Khuyến mãi sẽ được Gửi vào thư các chỉ huy có thể nhận tại hòm thư của mình.

- Vàng khuyến mãi  là vàng gốc nên không giới hạn thời gian sử dụng

 

Chúc các Chỉ Huy chơi game vui vẻ!!!